مسجد جامع شهرکرد

این بنا در مرکز و محله علیای شهر واقع گردیده و در سال 1270 ه-. ق به دستور حاج محمدرضاخان ساخته شده است . سبک ساختمانی مسجد بسیار شبیه مسجد حکیم اصفهان و دارای صحن وسیع، شبستان های زمستانی و تابستانی، ایوان، مناره و غرفه های متعددی است که مساحتی حدود 2500 متر مربع را در برمی گیرد. بنا دارای سه ورودی است که در شمال، غرب و شرق قرار گرفته اند . ورودی ها از داخل و خارج با طاق های جناغی و نیم گنبد پوشش یافته اند و در دالان های ورودی دارای تزیینات کاشیکاری هستند . صحن مستطیل شکل مسجد به ابعاد تقریبی 700 متر در بخش شمال دارای حوضی سنگی است که بعدها به بنای مسجد افزوده شده است . دور تا دور صحن را ایوان ها و رواق ها فرا گرفته اند . رواق های کنار ایوان به صورت دوطبقه و در جهات دیگر، یک طبقه و دارای تزیینات کاشیکاری هستند. مسجد دارای دو ایوان بلند و وسیع در شمال و جنوب است که با طاق و نیم گنبد پوشش یافته اند . قسمت بالای هر دو ایوان با کاشی های هفت رنگ و با حاشیه ای از کاشی فیروزه ای رنگ تزیین شده و بر جرزهای اطراف ایوان، طاقنماهایی کار گردیده که با کاشی تزیین شده است . در زیر پاکار طاق ایوان ها، تیرهای چوبی قطوری برای مهار نیروی رانش طاق قرار داده اند . شبستان تابستانی مسجد در وسط ایوان جنوبی واقع است و ایوان جنوبی نیز به نوعی بخشی از آن محسوب می شود . بخشی از فضای این شبستان توسط گنبد و بخشی دیگر توسط طاق و گنبد مسقف شده است . در انتهای ضلع جنوبی شبستان، محرابی کاشیکاری قرار دارد . شبستان زمستانی مسجد در سمت غرب صحن واقع است و حدود 50 سانتی متر در گودی قرار دارد . پوشش طاق و گنبد این شبستان، بر روی هشت ستون سنگی به ارتفاع 160 سانتی متر قرار گرفته است . ستون ها دارای پایه، ساقه و سه ستون هستند .ساقه ستون ها با طرح چهارگوش تراشیده شده و ابعاد هر ضلع آن 40 ساتنی متر است که چهار زوایه آنها به صورت قاشقی حجاری شده اند . طاق های بالای ستون ها توسط تیرهای چوبی به همدیگر متصل شده که این امر سبب استحکام آنها شده است . در رأس هر یک از گنبدهای کوچک شبستان، روزنه ای تعبیه شده است . سطوح دیوارهای شبستان آجری است و با گچ بندکشی شده است . در ضلع جنوبی این شبستان نیز محراب کاشیکاری و نسبتا نوسازی قرار دارد . به موجب اشعاری که در بدنه دیوار بیرونی مسجد با آجر نقش شده، ساختمان مسجد در سال 1270 ه-. ق به پایان رسیده است . این بنا به شماره 1543/3به ثبت تاریخی رسیده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.