مسجد جامع محمدآباد، جرقویه

بنا به اظهارات اهالی روستا این مسجد به دست محمد میرپنج، مالک تمامی منطقه جرقویه احداث شده و پس از مرگ وی پسرانش به ترتیب حاج سرهنگ و حاج سرتیب ادامه بنای مسجد را تا پایان کار پی گیری کرده‌اند. این مسجد در حدود 110 سال پیش ساخته شده و در مراحل بعدی، سنگ ازاره‌های شبستان‌ها و حیاط توسط روستاییان نصب گشته است. حسینیه مجاور مسجد حدود 300 سال پیش و به هنگام شکل‌گیری روستا احداث شده که اکنون قسمت‌هایی از آن به صورت مخروبه در آمده است.

نظرات بسته شده است.