مسجد جامع محمدیه، نایین

مسجد جامع تاریخی محمدیه در محله محمدیه شهر نائین در میدان بالای این محل متعلق به قرون چهارم ویا پنجم هجری است .
 این مسجدبه صورت دوایوانه بوده با صحن یا حیاط در مرکز و رواقها دراطراف ساخته شده است.
 در قسمت جبهه قبله رواق به صورت عمیق بوده و گنبدی کوچک آجری بر بالای محراب ساخته شده است .

 در دوسمت اضلاع شمال و جنوب حیاط ، رواقها به صورت دواشکوبه ساخته شده که احتمالا" از قسمتهای بالا جهت استفاده برای خانمها ساخته شده است .

 

در سمت چپ و درست روبروی ورودی اصلی به صحن راه پله ای قرارداشته که پس از عبور از آن به پایاب قناتی که جهت وضوخانه ساخته شده می رسیم که هنوز پایاب مذکور و قنات آن فعال و مورد استفاده می باشد .
 در سمت چپ راهرو اصلی به داخل مسجد ، شبستانی زمستانه که احتمالا" در دوره های بعدی الحاق گردیده ساخته شده و قسمت بالای آن نیز به عنوان مهتابی جهت استفاده در فصول مختلف سال استفاده می شده است .
 سردابی زیرزمینی نیز در زیر صحن یا حیاط مسجد وجود داشته که ورودی آن در راهرو اصلی مسجد قراردارد . این زیرزمین به صورت هشت ضلعی و با نماکاری بسیار زیبا ی آجری ساخته شده است و در وسط سنگ مرمر جهت تأمین نور سرداب تهیه شده است .
 تزئینات مسجد شامل مقرنس های ایوان روبروی جبهه محراب می باشد .

نظرات بسته شده است.