مسجد جامع محمد آباد چاهوک

این بنا در محمدآباد چاهوک در فاصله 12 کیلومتری یزد واقع گردیده و بر طبق کتیبه تاریخی چوبی موجود، بین سال های 1177 تا 1180ه-. ق توسط محمد ابراهیم نامی ساخته شده است . در این مسجد، همچنین وقف نامه ای بر سنگ مورخ 1269ه- . ق دیده می شود . منبع : افشار. 1354،ج2،صص79-78

نظرات بسته شده است.