مسجد جامع مریاباد

این بنا در حاشیه شمال شرقی یزد- در محل آبادی قدیمی مریاباد- مقابل بقعه زیارت زرندیان واقع گردیده و امروزه ( 1350 ش) به صورت ویرانه ای درآمده است . بر طبق نوشته کتاب های تاریخ یزد، این بنا را مریم ترکان، مادر سلطان قطب الدین بن عزالدین لنگر بن وردانزور، در سال 625ه-.ق بنا کرد و مدتی بعد توسط پسر ابو سعید خراب شد تا اینکه در سال 844 ه- . ق، با ترغیب و اهتمام مولانای اعظم شمس الدین محمد بافقی، توسط اهالی محل بازسازی گردید . در جامع مفیدی (تألیف 1082 – 1090 ه-. ق) ذکری از این مسجد نشده و به نظر می رسد که در زمان تألیف این کتاب ، معمور نبوده است . ویرانه های بنا، مؤید عظمت و جلال مسجد در دوره آبادانی است . منبع: افشار. 1354،ج2،صص

نظرات بسته شده است.