مسجد جامع مهدی، ری

این مسجد که نام آن در غالب منابع مربوط به ری آمده، بزرگترین مسجد ری کهن بوده که امروز اثری از آن باقی نیست . در این مسجد، به گفته مقدسی- قرن چهارم هجری- یک روز حنفی ها و روز دیگر شافعی ها نماز می خوانده اند . بلاذری – قرن سوم هجری- در باب بنای آن آورده است : " جعفربن محمد رازی برای من روایت کرد : مهدی امیرالمؤمنین در خلافت منصور به ری درآمد و شاررستان ری را که امروز مردم آنجا ساکنند، بساخت … و در آن بسجد جامعی احداث کرد. این کار به دست عماربن ابی الخصیب انجام پذیرفت . وی نام خویش را بر دیوار مسجد بنوشت و تاریخ آن را سال 158 ضبط کرد" . اطلاق عتیق به این مسجد از آن بابت است که از دیگر جوامع ری، جز از مسجد نخستین، کهنه تر است. این مسجد زمانی در شمال شارستان، درمشرق ری برین و در زیر قلعه طبرک واقع بوده است

نظرات بسته شده است.