مسجد خان، خوی

این بنا درکوچه خان شهرستان خوی واقع بوده که در دوره اخیر به طور کامل منهدم گردیده و به جای آن گویا مدرسه جدیدی ساخته شده است . مسجد ویران شده، از آثار معماری دوره قاجاریه بوده که بنای اولیه آن درحدود سال 1207 تا 1212 ه-. ق به دست حسینقلی خان – پسر احمد خان دنبلی- ساخته شده بوده است . محمدحسن خان اعتماد السلطنه در کتاب "مرآت البلدان" در توصیف این مسجد نوشته است : "بانی اول آن، مرحوم حسین خان دنبلی بوده و مسجد را چوب پوش به طرز خوشی ساخته . تاریخ بنای آن، یک هزار و دویست و دوازده هجری بوده است . درهزار و دویست و هشتاد وهفت، در زمان حکومت خود، مرحوم شجاع الاوله آن را از بنیاد کنده ، مجددا ازگچ وآجر و ستون های سنگی بنا نمود ." تعدادی ازستون های سنگی این بنا تا سال 1372 شمسی دراین محل وجود داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.