مسجد دستگرد

این بنا در جنب امامزاده محمد اکبر در روستای دستگرد و در بخش کیارشرقی- از توابع شهرکرد- واقع گردیده و از آثار دوره صفوی است . بخش اصلی مسجد، شبستان ستوندار مستطیل شکلی که پوشش طاق و گنبد آن بر روی ستون های سنگی قرار گرفته است . طاق و گنبدها تماما گچ اندود است و تنها در زیر یکی از آنها، نقوش زیبایی دید ه می شود و احتمال دارد که دیگر گنبدها نیز چنین نقوشی داشته اند . ستون های سنگی، از سه بخش پایه، ساقه و سر ستون تشکیل می شوند که به طور جداگانه تراشیده شده و به هم اتصال یافته اند . محراب بنا فاقد اثر تاریخی است . این بنا در دوره اخیر از طرف سازمان میراث فرهنگی مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.