مسجد دژگان، بندر لنگه

این بنا در آبادی دژگان – از توابع بندرلنگه- واقع است . این مسجد از لحاظ ساختمانی، تقلیدی از سبک ساختمانی مسجد علی بندرلنگه و مسجد ملاعلی کوشکنار است . بخش اصلی مسجد، شبستانی ستوندار است که از نظر تزیینات زیبای سنگی، قابل مقایسه با تزیینات دو مسجد اخیرالذکر به خصوص پوشش طاق سردرهای آن و زینت کاری رواق ها با قطعات سنگ تراشیده آهکی فوق العاده جالب و ظریف است . در خصوص تاریخ ساخت بنا اطلاع دقیقی در دست نیست. منبع: اقتداری. 1348،صص517-513

نظرات بسته شده است.