مسجد سردار، ارومیه

این بنا درکنار خیابان امام خمینی و در امتداد راسته غلام خان واقع گردیده و از بناهای دوره قاجار است که توسط عبدالصمد خان، پدر آقا خان و جدعظیم السلطنه سردار، بنا گردیده است . سردار در سال 1330 ه-. ق به مرمت این بنا همت گماشت و در سال 1331 ه-. ق ، ساعت بزرگی بر بالای ورودی آن نصب کرد . سردر ورودی نسبتا مرتفع مسجد دارای طاقی کلیل است که با ستون های نیم برجسته تزیینی و کاشیکاری هفت رنگ آرایش شده است . قسمت اصلی مسجد را شبستان بزرگی با طرح مستطیل شکل به ابعاد 18×22 متر تشکیل می دهد که درگوشه جنوب شرقی، از حالت مستطیل خارج شده است . پوشش طاق و گنبد مسجد بر روی 12 ستون سنگی قرار دارد . در انتهای شبستان(قسمت غربی) که متصل به شبستان کوچک می شود ، یک بالکن کوچک چوبی جهت استفاده بانوان ساخته و آن را با نقاشی و کتیبه آرایش داده اند . محراب مسجد با کاشی های هفت رنگ تزیین شده و بر کتیبه آن، آیت الکرسی و تاریخ 1330 ه- . ق- سال تعمیر بنا- ثبت شده است . این بنا به شماره 1738 به ثبت تاریخی رسیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.