مسجد سید عزیز الله، تهران

این بنا در محله بازار، نزدیک چهارسوق بزرگ و کوچک واقع گردیده و از بناهای زیبای دوره فتحعلی شاه قاجار در تهران است . از بانی مسجد اطلاع دقیقی در دست نیست . بنای مسجد مشتمل بر صحن سه ایوانه، گنبد، شبستان تابستانی و زمستانی و تزیینات زیبای کاشیکاری است که در دوره اخیر متحمل تغییرات و تبدیلات ناشایستی گردیده؛ به طوری که صورت قدیمی آن دگرگون شده است . شبستان اصلی مسجد در سمت جنوب به سبکی زیبا و مستحکم ساخته شده بوده که بر اثر تعمیرات و الحاقات بعدی، از جنبه تاریخی آن کاسته شده است . در ضلع شمالی، شبستان زیرزمینی سراسری قرار داشته که آن را در دوره اخیر خراب کرده و شبستان جدیدی به جای آن ساخته اند . در سمت شرق و غرب صحن نیز شبستان های کوچکتری قرار دارد که با ساختن اتاقک های جدید، شکل نامناسبی به مسجد داده اند . نام فتحعلی شاه بر کاشی های جبهه شمالی صحن به طور مکرر نگاشته شده بوده که با بناهای جدید از بین رفته است . تاریخ کتیبه های ایوان جنوبی و شرقی، 1310ه-. ق است که مربوط به تکمیل کاشیکاری و تزیینات مسجد در دوره بعد است . در داخل شبستان جنوبی زیر گنبد، سه کتیبه کمربندی قرار دارد که دو تای آنها جدید و یکی دیگر قدیمی است و بر انتهای آن، تاریخ 1274ه-. ق درج شده است . در سمت در خروجی که به سمت بازار چهارسوق بزرگ است، یک منبع آب سنگی با آیینه کاری زیبایی قرار دارد . مسجد از نظر طرح و هیأت گنبد دوپوش و کاشیکاری های داخل ایوان ها و رعایت تناسب ابعاد ساختمانی، بنای قابل توجهی به شمار می رود . سقف و ایوان این مسجد در زمان آیت الله بروجردی و با کمک های ایشان مرمت شده است .این بنا به شماره 415 به ثبت تاریخی رسیده است

نظرات بسته شده است.