مسجد سيد محمديه، نایین

این مسجد یكی ار قدیمی ترین مساجد نایین و حتی ایران است كه در محله پادرخت محمدیه با فاصله 200 متری از مركز محمدیه قرار دارد.

 این مسجد احتمالا متعلق به دوره صفویه بوده و از ویژگی های آن وجود گنبدی زیبا و درب منبت كاری شده ی بسیار زیبا و نفیس به تاریخ 997 هجری می باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.