مسجد سید محمدیه، نایین

این مسجد یکی ار قدیمی ترین مساجد نایین و حتی ایران است که در محله پادرخت محمدیه با فاصله 200 متری از مرکز محمدیه قرار دارد.

 این مسجد احتمالا متعلق به دوره صفویه بوده و از ویژگی های آن وجود گنبدی زیبا و درب منبت کاری شده ی بسیار زیبا و نفیس به تاریخ 997 هجری می باشد.

نظرات بسته شده است.