مسجد طاق، میاندوآب

این بنا درکوچه طاق، منشعب ازخیابان 17 شهریور واقع است و به نظر می رسد که بین سال های 1210-1200ه- . ق توسط احمد خان بیگلربیگی- حاکم مراغه- ساخته شده است . بنای مسجد به صورت شبستانی ستوندار با پوشش طاق و گنبد است . پوشش این مسجد ، متشکل از 9 گنبد کوچک است که برطاق ها و چهار ستون میانی و جرزهای دیواری قرار گرفته اند . ستون های میانی ، مکعب شکل هستند . طاق ها از آجر با ملاط گچ ساخته شده و در شالوده از سنگ و در دیوارها ازخشت استفاده گردیده است . در دوره های بعد، الحاقات زیادی به مسجد صورت گرفته است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.