مسجد علیقلی آقا، اصفهان

علیقلی آقا یکی از خواجه سرایان نیکوکار زمان شاه سلطان حسین صفوی بود که در زمان حیات با برکتش، مسجد و بازار و سرا و چهار سوق زیبایی به نام خود و در محله بید آباد اصفهان ساخت.

از جلوی مسجد علیقلی آقا مادی فدن یا فدا عبور می کند و سردر مسجد به سمت مغرب است. مسجد، صحن نسبتاً کوچک و زیبایی دارد و شبستان آن با کاشی هایی از نوع گره کاری تزئین شده است. کتیبه سردر به خط ثلث قهوه ای رنگ به خط علی نقی امامی و تاریخ 1122 هجری قمری است.

در این کتیبه به نام شاه سلطان حسین و علیقلی آقا اشاره شده است. شبستان زیبا و نفیس مسجد در شرق حیاط قرار دارد و بر کتیبه آن با خط نستعلیق سفید بر زمینه کاشی لاجوردی اشعاری نوشته شده است. مفاد این اشعار حاکی از این است که شبستان در سال 1297 هجری قمری زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به مسجد افزوده شده است. خطاط این کتیبه عبدالجواد و استاد کاشیکار آن محمد اسماعیل است.

در جنوب ایوان محراب زیبایی است که ازاره آن سنگ مرمر و دیوارهای بالا با کاشیکاری معرق تزئین شده است.

این مسجد به لحاظ وجود خطوط زیبای ثلث و نستعلیق مربوط به عصر صفویه و قاجار و کاشیکاری نفیس یکی از بناهای ارزشمند اصفهان به شمار می رود.

در مقابل مسجد حمام علیقلی آقا واقع شده که قسمت اعظم آن ویران گردیده و مقداری از کاشی های نفیس آن به کاخ چهلستون انتقال یافته است.

 

این بنا در محله بیدآباد اصفهان واقع شده و به همراه مجموعه بناهایی مرکب از حمام، بازار، کاروان سرا و چهارسو، به سال 1122هـ . ق ـ زمان سلطان حسین صفوی ـ توسط حاج علیقلی آقا، از خواجگان حرم شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، ساخته شده است. بنای مسجد دارای سر در کاشی کاری، صحن، ایوان و شبستان است که با کاشی کاری زیبایی مزین شده‌اند. سر در مسجد با کاشی کاری و مقرنس کاری زیبا، کتیبه تاریخی، گلدسته‌های فوقانی و غرفه‌های جانبی تزیین و نماسازی شده‌است. کتیبه تاریخی این سر در مورخ 1122هـ . ق است که براساس متن آن، مسجد در زمان شاه سلطان حسین توسط علیقلی آقا بنا شده است. بر روی جرزهای سر در نیز به خط بنایی با کاشی زرد رنگ، آیات و عباراتی را نوشته‌اند. صحن مستطیل شکل مسجد نسبتاً کوچک و فاقد حوض و مهتابی است. در سمت جنوب صحن، ایوان و محرابی قرار دارد که ازاره‌اش از سنگ مرمر و بالاتر از آن، کاشی کاری معرق نفیس است. در سمت خاور صحن، شبستانی با هشت ستون سنگی قرار دارد و دارای درب چوبی خاتم زیبایی است. بر طبق کتیبه سر در مزبور، بنای شبستان در سال 1297 هـ . ق به پایان رسیده است. در طرف باختر صحن نیز شبستان کوچک تری قرار دارد.

نظرات بسته شده است.