مسجد قرمز چورس- قره ضیاء الدین

این بنا درجبهه شمالی قریه چورس، درحدود 7 کیلومتری جنوب شهرستان قره ضیاءالدین واقع گردیده و امروزه به صورت ویرانه ای درآمده است . بنای مسجد با نقشه مربع به ابعاد 50/18×50/19 متر به صورت شبستانی ستوندار ساخته شده که گنبدهای کم خیز پوشش آن برروی چهار ستون مرکزی و دیوارهای جانبی قرار می گیرد . درحال حاضر فقط قسمت شرقی مسجد با دو ستون و سه پوشش گنبدی باقی مانده است . ستون های مسجد، ازسنگ آهک سفید رنگ تراشیده شده است و نقوش زیبایی در قسمت سرستون دارند . درداخل مسجد، تزیینات و کتیبه ای مشاهده نمی شود و تنها پوشش بنا اندود گچی است که بر سطوح داخلی دیده می شود . درجبهه جنوبی مسجد، محراب و در دو طرف آن، طاقنماهای قرار دارد . روبه روی محراب و در ضلع شمالی بنا، ورودی بنا با ازاره مرمری قرار گرفته است و ازبیرون ، بر بالای آن، جای کتیبه مفقود بنا دیده می شود . در جبهه شمالی مسجد ، راه پله مارپیچی وجود دارد که دسترسی به پشت بام را ممکن می سازد . مصالح مورد استفاده دربنا، آجر قرمز رنگ و سنگ است و احتمالا نامگذاری مسجد به قرمز نیز ازهمین جا ناشی می شود . دربخش هایی از بنا، تیرهای چوبی مستحکمی به کار رفته که تعدادی از آنها در درگاه ورودی دیده می شود . با توجه به ویژگی های معماری مسجد قرمز چورس می توان آن را ازساخته های دوره صفویه دانست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.