مسجد ملا اسماعیل، یزد

این مسجد بزرگ که منسوب به ملا اسمعیل است در جنوب میدان بازارخان قرار دارد که به دستور آخوند ملا اماعیل عقدایی ساخته شده است آخوند ملا اسمعیل از علمای یزد واز فقهای مشهور قرن سیزدهم هجری بود ملا اسماعیل در سال 1222 زوایی کریاس طنبی های دو طرف گنبد وشبستان را تمام کرد وپس از وفاتش میرزا سلیمان طباطبایی د راتام آن مسجد اهتمام ورزید پهنای دهنه ایوان مسجد دقیقا 75/15 متر است این مسجد به مناسبت ایوان وسیع وشبستان غربی اش که 32 ستون دارد از همان زمان احداث مشهور شد
سنگ لوحه های متعدد با خط نستعلیق ونسخ در اطراف سر در وجود دارد کتیبه دور گنبد به خط علی محمد کاوه خطاط معاصر به رنگ آبی بر زمینه سفید از گچ است که در حال حاضر از آن برای برگزاری نماز جمعه استفاده می شود

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.