مسجد میرزا عبدالباقی خان، رامسر

مسجد میرزا عبدالباقی خان (رامسر) این بنا درآخوند محله رامسر و در کوچه گلشن واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار دوره قاجاریه است . ابعاد مسجد، 14×19 متر است که پوشش چوبی داخلی، بر روی دو حمال قرار گرفته که هر سر حمال ها نیز روی سه ستون چوبین قطور قدیمی استوار است . بالای سرنال ها، واشان کشی و پل کوبی است . سه ستون از سرستون ها، قدیمی است . طرف شرقی، پنجره های ارسی قدیمی یی بوده که بعدها تبدیل به پنجره هایی آهنین شده است . ستون های چوبین ایوان ها، لاچ لنگری مارپیچ و هفت وهشت است . پوشش بیرونی مسجد ، سفال سر است . در گذشته، در کنار مسجد، مدرسه ای وجود داشته که امروزه از بین رفته است . منبع : ستوده.1355،ص31

نظرات بسته شده است.