مسجد ورکان، اصفهان

این بنا در روستای ورکان در 45 کیلومتری جنوب باختری کاشان واقع شده و به نظر می ‌رسد که از آثار دوره ایلخانی باشد. بنایی با طرح مربع مستطیل است که از خشت خام بنا شده است. اساس بنا، گنبدخانه‌ای به قطر تقریباً 40/6 متر است که با هشت دهانه و دالانی در برگرفته شده است. سه دهانه مجاور ورودی، از بقیه وسیع‌ترند. محراب، تورفتگی ساده‌ای بر روی محور اصلی بنا است. گنبد بنا در اثر زلزله فرو ریخته، با این حال، حجم باقی مانده نشان عظمت و مهارتی است که در ساخت مسجد به کار رفته است. در جلوی بنا، تالاری است که در دوره اخیر ساخته شده است.

نظرات بسته شده است.