مسجد و مدرسه شهید بهشتی، تهران

این بنا که در خیابان ناصرخسرو و کوچه مقابل شمس العماره واقع گردیده، در قرن سیزدهم هجری توسط میرزا محمد خان سپه سالار ساخته شده است و به جهت اینکه مسجد و مدرسه عالی سپه سالار (شهید مطهری) بعد از آن ساخته شده، به سپه سالار قدیم شهرت یافته و اکنون به شهید بهشتی تغییر نام داده است. بنای این مسجد و مدرسه دارای 2 شبستان، صحن خوش طرح ، رواق های ستوندار و حجره، سردر و مناره کاشیکاری است که از تناسب و زیبای خاصی برخوردار است . شبستان طولانی شرقی – غربی که در ضلع جنوبی این بنا قرار دارد، به عنوان مسجد مورد استفاده قرار می گیرد و توسط ستون های سنگی و طاق و گنبد پوشش یافته است . شبستان دیگر در ضلع شمالی بنا قرار دارد و در داخل آن، 21 بیت شعر به خط عبدالحسین زرین قلم در مدح ناصرالدین شاه و محمد خان سپه سالار نوشته اند . تاریخ 1277 ه-. ق در حاشیه زیلوهای این بنا ثبت شده است . این بنا به شماره 411 به ثبت تاریخی رسیده است

نظرات بسته شده است.