مسجد گنجعلی خان، کرمان

این بنا در ضلع شمال شرقی میدان گنجعلی خان کرمان واقع گردیده و بخشی از مجموعه گنجعلی خان است که حدود سال 1007ه-. ق توسط گنجعلی خان – حاکم منصوب شاه عباس صفوی- ساخته شده و به نظر می رسد که نمازخانه کاروانسرای بزرگ مجموعه یا مدرسه مجاور بوده است . بنای مسجد، کوچک و مشتمل بر شبستانی به ابعاد 5×25/5 متر و ایوان ورودی است . نمای ایوان، ساده است و برروی پوشش آن، طرح هایی هندسی بر روی گچ کشیده اند . کف ایوان سنگی است و بر بالای در چوبی آن، کتیبه ای سنگی با این عبارات نصب شده است : " شکر که از دولت شاه عباس شاه آنکه جهان گشت ز عدلش بهشت گنج علی خان شده در سبع والف بانی این مسجد طاعت سرشت " .

بعد از ورودی ایوان ، راهروی باریک و تاریک با پوشش کوتاه و بعد از آن ، فضای گنبددار شبستان قرار گرفته است . در این شبستان، به کمک دو ستون، بالکن یا رواقی در یک ضلع برپا داشته اند که از طریق پلکانی می توان بدان راه یافت . پوشش گنبدی بنا دارای 12 نورگیر است . در ضلع قبله مسجد، محرابی تعبیه و در میانه آن، لوح مرمرین بزرگی با نقش گلدان نصب کرده اند . تزیینات شبستان مشتمل بر نقاشی، گچبری، مقرنس کاری و کاربندی است . این مسجد در دوره اخیر تعمیر و مرمت شده و امروزه تنها جهت بازدید علاقه مندان مورد استفاده است .

 

نظرات بسته شده است.