میش مرغ

نام علمی : Otis Tarda

نام انگلیسی:  Great Bustard    

نام فارسی: میش مرغ 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، 100 سانتیمتر و پرنده ماده، 80 سانتیمتر طول دارد و به آسانی ا زجثه ی بزرگ، گردن بلند و کلفت، پاهای بلند و گام برداشتن با وقارش، شناخته می شود. در پرنده ی نر، سرو گردن خاکستری با دو دسته پرسفید سبیل مانند و بلند، روتنه ی قهوه ای مایل به قرمز بلوطی پهن دور سینه ؛ دیده می شود. پرنده ی ماده و نابالغ از پرنده ی نر کوچکتر و فاقد نوار بلوطی سینه است. در پرواز، بال های هر دو جنس سفید، شاهپرهای سیاه رنگ با گردن و پاهای کشیده، که در طول بدن قرار می گیرد؛ دیده می شود. با افزایش سن پرنده ی نر، نوار بلوطی سینه پهن تر می شود. پرواز قوی با بال های گسترده و عملکرد عقاب مانند، ودم کوتاه ، مشخصه ی پرنده ی آرام دشت های هموار است و اغلب در گروه های کوچک دیده می شود.

صدا: این پرنده عمدتا ساکت است، اما صدای عمق دار و خفه مانندی دارد.

زیستگاه: این پرنده در دشت های باز، استپ های مرتعی، مزارع و کشتزارها به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، به صورت بومی و مهاجر دیده می شود.

حفاظت: این پرنده با وجود اینکه در زمره ی پرندگان نادر و در خطر انقراض محسوب شده و تحت حمایت قرار دارد، اما ضروری است که به طور کلی از شکار آن جلوگیری شده و برای حفاظت از محل های تولید مثل، آشیانه و تخم هایش در مناطق شمال غرب ایران، اقدامات جدی به عمل آید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.