میل سنگی دره مقبول‌آباد، قم

میل سنگی دره مقبول آباد و یا دره برج مربوط به دوران اسلامی و سلجوقیان است. وضعیت این بنا نیمه سالم است که آثار حفاری های غیر مجاز در اطراف آن مشاهده می شود. این بنا در نزدیکی شهرستان قم، بخش خلج آباد و در جنوب غربی روستای مقبول آباد و در بالای تپه ای بنا شده است. ارتفاع بنا از سطح آبهای آزاد 1893 متر است. ارتفاع بنا 2/7 متر و قطر بنا 14/4 متر است.

در اطراف بنا سفالهایی بدست آمده که عمدتا دارای طرحی ساده و به رنگ نخودی بوده اند. با توجه به سبک ساخت و تشابه آن با سایر میلهای منطقه دوره ساخت آن را می توان به زمان سلجوقیان نسبت داد. بنا بر روی رشته کوهی مشرف به دشت ساخته شده و ارتفاع آن از سطح دشت در حدود 65 متر است. نمای میل از سنگ لاشه و ملات گچ ساخته شده است. شکل میل استوانه ای شکل است و از نظر سوق الجیشی در بهترین مکان بنا شده است بنحوی که راهنمای مناسبی برای کاروانهایی که از سمت ساوه به سمت تفرش و قم و بالعکس حرکت می کرده اند بوده است. این میل فاقد تزئینات خاص بوده اما نحوه چینش سنگهای بکار رفته در ساخت میل قابل توجه می باشد.

این بنا در تاریخ 7/4/1384 تحت شماره 13420 در فهرست آثار ملی بثبت رسیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.