میل شهرستان، قم

این میل در جنوب جاده آسفالته قم – سراجه و به فاصله 50 متری آن جاده واقع شده که از نظر قدمت به دوره ساسانی تعلق دارد. میل شهرستان به احتمال زیاد در وسط شهر ساسانی «شهرستان»، قرار داشته و محلی را که امروزه «مزرعه شهرستان» می نامند در قرن چهارم روستایی و در در عهد باستان دژ بوده و به احتمال قریب به یقین، محل باستانی شهر قم بوده است، که در زمان فتوحات مسلمانان به هنگام ورود پیشگامان سپاه ابوموسی اشعری فتح و ویران گردید.

این میل بر اثر فرسایش به صورت کله قندی درآمده و ارتفاع آن نزدیک به 5/7 متر بوده است. مصالح به کار رفته در میل، خشت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.