میل صفر علی، قم

این اثر در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۷۷۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.  این میل بر فراز رشته کوهی در غرب « روستای کاج» به نام سپهر رستم واقع است.

ارتفاع زیر میل تا سطح دشت به سمت جنوب 70 تا 80 متر است. نمای میل از لاشه سنگ و ملاط ساروج است. ارتفاع میل 80/6 متر و قطر قاعده آن 7 متر است. میل به شکل برج مخروطی ناقص است. درون برج را تا ارتفاع 5 متری آن، با لاشه سنگ پر کرده اند . بر روی آن اتاقکی ایجاد نموده اند که سقف آن از سنگ و ساروج است.

رهگذران پس از عبور از پل دلاک باید برای رسیدن به کاروان سرای کاج از کنار این میل می گذشتند، به علت این که اطراف میل سفالینه هایی از عصر سلجوقی، به دست آمده و با توجه به نوع معماری و شباهت آن به قلعه سنگی کاج به احتمال زیاد از آثار دوره سلجوقی می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.