مینی جکوی ایرانی

نام علمی : tropiocolotes persicus persicus

نام انگلیسی:  persian dwarf gecko    

نام فارسی: مینی جکوی ایرانی 

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای پشتی صاف؛ تیغه های زیر انگشتی صاف؛ دارای دو جفت فلس زیر چانه ای؛ نوارهای تیره عرضی پشتی باریك و پهنای آنها كمتر از نصف پهنای فاصله بین آنهاست، و با حاشیه مشخص روشن؛ پهنای نوارهای دم باریكتر از فضای بین هم هستند.
رنگ آمیزی: رنگ پس زمینه پشتی زرد لیمویی، با 5 نوار عرضی تیره، اولی روی گردن، پنجمی در جلوی اندامهای حركتی عقبی؛ 9 نوار تیره روی دم؛ نوك انتهایی دم سیاه؛ نواری تیره از نوك پوزه شروع و از چشم و پهلوی سر و گردن گذشته تا تراز دومین نوار پشتی ادامه دارد؛ اندامهای حركتی بدون آثار تیره؛ ناحیه شكمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی، در كوهها، دامنه ها با پوشش گیاهی اندك پراكنده بیشتر از نوع بوته ای.
 

عادات و رفتار: فعالیت در شب؛ زیر سنگها مخفی می شوند؛ از حشرات و عنكبوتیان كوچك تغذیه می كنند.
 

پراكندگی جهانی: ایران، پاكستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 31 میلیمتر دم 33 میلیمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیك زیر گونه از ایران، دهك در ناحیه دیزك، واقع در استان سیستان و بلوچستان است. Frynta, et al.(1997) نمونه ای را از چاهك در استان بوشهر فهرست كرده، كه Anderson (1999) آن را مشكوك دانسته است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.