مینی جکوی ایرانی

نام علمی : tropiocolotes persicus persicus

نام انگلیسی:  persian dwarf gecko    

نام فارسی: مینی جکوی ایرانی 

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای پشتی صاف؛ تیغه های زیر انگشتی صاف؛ دارای دو جفت فلس زیر چانه ای؛ نوارهای تیره عرضی پشتی باریک و پهنای آنها کمتر از نصف پهنای فاصله بین آنهاست، و با حاشیه مشخص روشن؛ پهنای نوارهای دم باریکتر از فضای بین هم هستند.
رنگ آمیزی: رنگ پس زمینه پشتی زرد لیمویی، با 5 نوار عرضی تیره، اولی روی گردن، پنجمی در جلوی اندامهای حرکتی عقبی؛ 9 نوار تیره روی دم؛ نوک انتهایی دم سیاه؛ نواری تیره از نوک پوزه شروع و از چشم و پهلوی سر و گردن گذشته تا تراز دومین نوار پشتی ادامه دارد؛ اندامهای حرکتی بدون آثار تیره؛ ناحیه شکمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی، در کوهها، دامنه ها با پوشش گیاهی اندک پراکنده بیشتر از نوع بوته ای.
 

عادات و رفتار: فعالیت در شب؛ زیر سنگها مخفی می شوند؛ از حشرات و عنکبوتیان کوچک تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران، پاکستان.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 31 میلیمتر دم 33 میلیمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیک زیر گونه از ایران، دهک در ناحیه دیزک، واقع در استان سیستان و بلوچستان است. Frynta, et al.(1997) نمونه ای را از چاهک در استان بوشهر فهرست کرده، که Anderson (1999) آن را مشکوک دانسته است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.