نحوه کار با قطب‌نما و گرا

مهمترین کارایی قطب‌نما این است که جهات را به شما نشان می‌دهد. قطب‌نما را باید کاملا صاف و در راستای افق در دست بگیرید. زیر بعضی از قطب‌نما‌های قلابی وجود دارد که شست دست راست شما باید در آن قرار گیرد و با دست دیگر باید آن را صاف بگیرید. با حرکت پا (و نه دست خود) آنقدر بچرخید که شاخص بر علامت شمال منطبق شود. در این حالت رو به شمال ایستاده‌اید. بدیهی است دست راست شما شرق، پشت سر شما جنوب و دست چپ شما غرب است.

برای تشخیص موقعیت خود در محیط ابتدا باید جهات نقشه خود را بر جهات واقعی منطبق کنید. این کار را می توانید با قرار دادن قطب‌نما روی نقشه و چرخاندن نقشه انجام دهید. سپس مسیر حرکت خود را با مشخص کردن حداقل دو نقطه و کشیدن یک خط مشخص کنید. حال اگر خط‌کش قطب‌نما را بر آن خط منطبق کنید عددی که شاخص به شما نشان می‌دهد گرایی است که مسیر شما دارد. با پیش گرفتن آن گرا و محاسبه متراژ می‌توانید راه را بدون اشتباه طی کنید.

مثلا اگر بخواهید 100 متر با گرای 150حرکت کنید باید طوری بایستید که عدد 150 زیر خط شاخص (خط نازک بلند روی صفحه) قرار گیرد. در این حالت ذره‌بین قطب‌نما، شاخص و خط مویی باید بر هم منطبق باشند. از داخل خط مویی هدف مشخصی را انتخاب کنید. این هدف می‌تواند یک سنگ مشخص، یک درخت و اشیا ثابت دیگر باشد. موجوداتی را که حرکت می‌کنند به عنوان هدف نگیرید. حالا 100 متر به سمت آن هدف حرکت کنید.
باید پیشتر طول قدم‌های خود را اندازه بگیرید. 100 متر مشخص را با گام‌های عادی طی کنید. تعداد قدم‌های خود را در طول این 100 متر به خاطر بسپارید تا دیگر احتیاجی به متر پیدا نکنید.
نحوه گرا گرفتن در شب متفاوت است. چون در شب شما صفحه قطب‌نما را نمی‌بینید. خط شاخص و پیکان‌های روی قطب‌نما اغلب فسفری هستند و می‌توانید با چراغ قوه آنها را شارژ کنید. اگر قطب‌نما را طوری بچرخانید که خط شاخص با علامت شمال یکی شود گرای صفر برای شما مشخص می‌شود. چون در شب شما تمام اعداد را نمی‌بینید، عدد گرای خود را تقسیم بر سه کنید و دور متحرک قطب‌نما را به همان تعداد در جهت عکس عقربه‌های ساعت حرکت دهید. (دقت کنید که منظور، چرخش یک دور کامل نیست). در اثر هر تکان کوچک دور متحرک قطب‌نما صدای «تق» می‌شنوید. با این نشانه می‌توانید به راحتی بشمارید. در اینجا مثال بالا را تکرار می‌کنیم. 50 بار دور قطب‌نما را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت حرکت دهید. حالا قطب نما را آنقدر حرکت دهید که خط شاخص زیر مویی قرار گیرد. سمتی که رو به آن ایستاده‌اید گرای مورد نظر را نشان می‌دهد.

نظرات بسته شده است.