هما

نام علمی : Gypaetus Barbatus

نام انگلیسی:  Lammergeier    

نام فارسی: هما 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 102 تا 125 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین کرکس ، با ویژگی ها و طرح بدن متفاوت با سایر کرکس هاست. بال ها بلند و باریک و زاویه دار ، دم بلند و لوزی شکل، به رنگ تیره است. روتنه و بال ها سیاه، زیر تنه قهوه ای کمرنگ و سر به طور کلی نخودی رنگ است، اطراف چشم و ناحیه منقار سیاه رنگ است که به موی سیاه ریش مانند در زیر منقار منتهی می شود. سینه به رنگ نارنجی مایل به قرمز است و روی بال ها و پشت سیاه رنگش، نقش و نگاری از پرهای نابالغ کاملا تیره است واین رگه ها نامشخص ترند.

صدا: این پرنده اغلب ساکت است اما گاهی صدایی غرغر مانند از آن شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، تک زی است و در کوهستان ها ی مرتفع و دور افتاده به سر برده و در غارهای مشرف به دره آشیانه می سازد. در ایران به تعداد نسبتا اندک دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.