هوبره

هوبره‌ از پرندگان‌ بسیار‏‎ ‎زیبا و باشكوه‌ كویرهاست‌‏‎.طول‌ بدنش‌ از نوك‌منقار تا انتهای‌‏‎‎ دم‌ ، حداكثر به‌ 65 سانتی‌متر می‌رسد‏‎.نر و ماده‌‏‎ شبیه‌ هم‌ هستند ، ولی‌ نرها حدود 10‏‎‎ درصد از ماده‌ها بزرگتر‏‎ می‌باشند‏‎.هوبره‌ نر دارای‌ دمی‌ نسبتا بلند و بالهایی‌ باریك‌ در‏‎ ‎هنگام ‌پرواز است.‌‏‎ دو رشته‌ پرهای‌ زینتی‌‏‎ سیاه‌ و سفید در حاشیه‌ گردن‌ دارند ‏‎كه‌‏‎
سیاهی‌‏‎ آنها در پشت‌ گردن‌ به‌ خوبی‌ مشخص است. زمینه‌ پر و بالشان‌ خاكی‌ رنگ‌ است ‌‏‎كه ‌در زیر‏ ‎بالها كم‌ و بیش‌ سفید می‌شود. سر و تاجی‌ با رگه‌های ‌سیاه‌ و سفید بر زمینه‌ای ‌‏‎خاكی‌ رنگ‌‏‎ دارند و بالای‌ دمشان‌ خاكستری‌ ‎با رگه‌های‌ عرضی‌ تیره‌تر است‌‏‎. نرهای‌‏‎ نابالغ‌ شبیه ماده‌ به‌ نظر می‌رسند‏‎,اما پرهای‌ زینتی‌‏‎ حاشیه‌ گردن‌ ماده‌ها كمتر است.‌‏‎

هوبره‌ها سه‌ زیر گونه ‌به‌ قرار زیر دارند:

1_ ‌‏‎Chlamydotis undulata

2_‏‎Ch.‎ undulata fueraventurae undulata

كه‌از زیرگونه‌ اولی‌ كوچكتر است‌ و در جزایر قناری زندگی‌ می‌كند.

3_‏‎Ch.‎ undulata macqueenii

كه‌ در آسیا وجود دارد.‏‎ زیرگونه‌ اخیراز بقیه‌ زیرگونه‌ها بزرگتر است‌‏‎.

هوبره‌ای‌ كه‌ در ایران ‌‏‎دیده‌ می‌شود ، از این‌ زیرگونه‌ می‌باشد.‏‎

زیستگاه :
هوبره‌ها درعرضهای‌ جغرافیایی‌ متوسط تا‏‎ پایین‌ و در نواحی ‌مدیترانه‌ای‌ ، استپی‌ ، و مناطق نیمه‌ بیابانی‌ و با نواحی‌ باز و بدون‌ پوشش‌ و یا پوششهای‌‏‎ بیابانی ‌‏‎ حداكثر بوته‌ای‌،دشتهای ‌خشك‌ كه‌ پوشش‌ گیاهی‌ آنها ‎‏‏2 متر باشد و‏‎ (اغلب گز و تاغ‌‏‎) به‌ صورت‌ پراكنده‌ و در نواحی ‌دور افتاده‌ زندگی‌ می‌كنند‏‎.
تغذیه:‌‏‎

هوبره‌ پرنده‌ای‌ همه ‌چیزخوار است‌ و از بذرها ، دانه‌ها و شاخه‌های‌ نازك‌ ،برگ‌ و گل‌‏‎گیاهان‌استفاده‌ می‌كند.البته‌ جانورانی‌‏‎ ‏‎همچون‌ ملخ‌ ، آخوندك‌ ، سوسك‌ ، كرم‌ ، ‏‎عنكبوت‌ ، مورچه‌،مارمولك‌ و حتی‌ مار را نیز می‌خورد اما اغلب خوراكش‌ را برگ‌لگجی‌ ، كنار ، خارشتر ، دانه،میوه‌ گیاهان‌‏Allium، گندم‌ و جو و بعضی‌ ازدانه‌های‌ روغنی‌‏‎ كه‌ بیشتر در دسترس‌ است‌ ، تشكیل‌ می‌دهد‏‎.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.