وزغ مرمری (هندی)

نام فارسی : وزغ مرمری

نام علمی:  Bufo Stomaticus

نام انگلیسی:  Indo Gangetic Toad

 

 

پراکندگی

محل پیدایش : شرق هندوستان احتمالا" اسام

 

توصیف : طول غده پاروتوئید 2 تا 5/2 برابر طول پلک فوقانی ، رنگ پشت بدن اغلب سیاه یا قهوه ای مرمری ، سطح شکمی سفید چرک .

سر تخت ، فاقد لبه استخوانی سوراخ بینی نزدیکتر به نوک پوزه تا به چشم پوزه به حالت منفرج و باز طول ان به بزرگی چشم ناحیه گونه ای مورب و محدب فضای بین چشمها کمی محدب و اندازه ان به اندازه پلک فوقانی پرده صماخ مشخص و بصورت یک بیضی عمودی قطر طولی ان تقریبا" مساوی با دو سوم  اندازه چشم و انگشتان اندامهای جلویی ازاد فاقد پرده اولین انگشت بزرگتر از دومی دارای یک برامدگی کوچک داخلی و یک برامدگی بزرگتر خارجی . انگشتان اندامهای عقبی در حدود سه چهارم پرده دار پرده به نوک تمام انگشتان می رسد ما دو بند اخری چهارمین انگشت ازاد . برامدگی های (توبرکول های ) زیر مفصلی کوچک دارای دو برآمدگی کوچک در کف پا مفصل ساق – مچ پا تا پرده صماخ یا نیمه پاروتوئید می رسد ، وقتی پاهای عقبی را خم می کنیم تا ساقها در یک زاویه راست نسبت به محور طولی بدن قرار گیرند پاشنه ها روی هم می افتند .

پوست روی بدن با برامدگیهای پهن و زگیل های پینه بسته پوشیده شده پلک ضخیم و دارای برامدگیهای پشتی و لبه غده ای .سطوح تحتانی دانه دار طول غدد پاروتوئید در حدود 3 برابر عرض ان .

رنگ پشت مایل به زرد – سبز تا سبز زیتونی همراه با لکه های تیره تر نوک انگشتان قهوه ای تیر . سطح زیرین سفید همراه با یک علامت متمایل به سیاه که از وسط گلوروی سینه و روی شکم امتداد پیدا کرده و گاهی اوقات منقطع شده است .

نرها دارای یک کیسه صدای زیر گلویی تیره که به وسیله یک شکاف در طرف چپ به داخل دهان باز می شود . زوائد تولید مثلی ، برامدگی های متمایل به سیاه پوست در سطح فوقانی در انگشت داخلی دستها قرار دارند . اندازه از نوک پوزه تا مخرج 63 میلی متر .

 

لاروها : لاروها بسیار کوچک هستند و وقتی خوب رشد کنند به 20 میلی متر نمی رسد . سر و بدن لارو به طور متوسط پهن و به شکل بیضی نسبتا" باریک با پوزه گرد سوراخ بینی بزرگ از نو ک پوزه و چشم به یک فاصله منفذ تنفسی به فاصله نسبتا" زیادی در قسمت عقب چشم فرمول دندانی دو سوم فقط ردیف تحتنی لب فوقانی منقطع شده سه ردیف موجود در لب تحتانی کم و بیش به یک اندازه برامدگی ها (پاپیلاها) فقط در طرفین لبها . دم کمتر از دو بربر بزرگی سر و بدن کمی نوک تیز و حالت بپلب گرد هر دو تاج یا باله بخوبی رشد کرده تاج یا باله فوقانی تا روی بدن امتداد می یابد . سطح پشتی سر وبدن تیره به طور متراکم با نقاط سیاه وسفید نقره ای پوشیده شده نقشهای قسمت ماهیچه ای دم با خالهای تیره سطح فوقانی تیره تر از سطح شکمی . باله ها  یا تاجها بی رنگ اما دارای تعداد کمی نقاط سیاه و سفید پراکنده سطح شکمی دارای نقاط نقره ای کوچک .

 

انتشار جغرافیایی : هند و اسام شرق و جنوب شرقی ایران بلوچستان در غرب و شرق هیمالایا تا 6000 پایی وجود دارد مناطق پراکند های در افغانستان غرب پاکستان

انتشار جغرافیایی در ایران: این گونه تاکنون از استانهای سیستان و بلوچستان نیک شهر – زابل و خراسان بیرجند و بجنور از ارتفاعات 200-853-1828 متری جمع اوری شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.