پدیده گلفشان

درباره گلفشانها در بسیاری سایتها مطالبی نوشته شده كه به جز موارد كمی، مابقی به درستی به زمین شناسی گلفشانها اشاره كرده است. با این مقدمه با فرض اینكه شما به هیچكدام از این سایتها دسترسی ندارید، من اشاره مختصری به زمین شناسی و نحوه تشكیل آنها میكنم. مطلبی كه در زیر می آید متن ترجمه شده از سایت ویكی پدیا و سازمان زمین شناسی آمریكا است. گلفشانها، مخروطهایی از جنس گل رس هستند كه اغلب بین یك تا دو متر ارتفاع دارند. این ساختها بطور عمده حالتی موقتی دارند. گلفشانها هم در خشكیها دیده میشوند و هم در اقیانوسها. این ساختها در ارتباط با ذخایر هیدروكربنی و همینطور مناطق تكتونیكی در حال فرورانش و همینطور كمربندهای كوهزایی در ارتباط هستند. در موارد خیلی نادر هم با آتشفشانها مرتبط میشوند. نحوه تشكیل آنها هم بر اثر گازهایی كه بر اثر دلایل اشاره شده در بالا آزاد میشود، در هنگام صعود از لایه های گلی در راستای زونهای شكسته شده و یا ضعیف، گل را نیز با خود به بالا میآورد و به مرور ساختمانهای مخروطی شكلی را ایجاد میكنند. گازهایی كه خارج می شوند در حدود هشتاد و شش درصد متان و مقادیر جزئی دی اكسید كربن و نیتروژن است و مایعات همراه گل بشتر آب و گاه شامل مواد اسیدی و یا آب شور و یا سیالات هیدروكربنی است. گلفشانها بر خلاف گفته بعضی از راهنمایان تورهای طبیعت در ایران كه فقط در ایران دیده می شوند، در كشورهای دیگر مانند جنوب شرق اكراین، سیسیل در ایتالیا، آذربایجان، اطراف دریای سیاه، پاكستان، منطقه ژینگ جیان در چین، اندونزی و هندوستان، آمریكا، ونزوئلا و منطقه آمریكای مركزی وجود دارد. ابعاد گلفشانها بسیار متغیر است و در موارد تا حدود هفت صد متر ارتفاع نیز میرسد. در ایران گلفشانها در دو منطقه سیستان و بلوچستان خصوصا در منطقه چابهار و همینطور منطقه گمیشان دیده میشود. علاوه بر اینها درمنطقه خاش نیز یك نمونه گلفشان وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.