پرستو دریایی پشت دودی

نام علمی : Sterna Anaethetus

نام انگلیسی: Bridled Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی پشت دودی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 37 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط واندکی بزرگتر از پرستو دریایی گونه ی سفید است. روتنه خاکستری قهوه ای ( که گاهی سیاه به نظر می رسد) دم، بال ها و پاها سیاه، پیشانی سفید نوار مانند، که تا پشت خط چشمی امتداد دارد.و تارک سیاه است. که در تضاد با طوق پس گردن خاکستری کمرنگ ( که غالبا در پرواز به دشواری دیده می شود) قرار دارد. دم دو شاخه و بلند با حاشیه ی سفید زیرتنه و زیر بال ها سفید و پیش بال ها با حاشیه ی سفید دیده می شود. پرنده ی جوان فاقد خط چشمی بوده و پشت پرهای پوششی بال ها خاکستری مایل به قهوه ای کمرنگ با حاشیه ی نخودی دیده می شود. پرورش بسیار شبیه چلچله هاست و بال هایش نازک تر از پرستو دریایی دودی است . طعمه را در سطح آب شکار کرده و به داخل آب شیرجه نمی رود.

صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «کی ی –یارر،یل پی نگ ، وپ – وپ » یا خشن به صورت «کاررر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل دریاها و جزایر داخل دریا به سر برده و به صورت گروهی و در زیر بوته ها دالان هایی ساخته و روی زمین آشیانه درست می کند. در ایران تابستان هائر سواحل خلیج فارس و دریای عمان دیده شده و درجزایر داخل دریا ازجمله جزیره ی شیدور تولید مثل می کند.

حفاظت: برای حفاظت از این پرنده ، باید باجدیت از جمع آوری تخم های آن در هنگام تولید مثل جلوگیری شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.