پرستو دریایی پشت سیاه

نام علمی : Sterna Fuscata

نام انگلیسی:  Sooty Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی پشت سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده با طول بدن 44 سانتیمتر از پرستوی دریایی پشت دودی پرجثه تر و روتنه یکدست سیاه است. پیشانی سفید است ولی از پرستو دریایی پشت دودی باریک تر است و سفیدی تا پشت چشم ها نیست. زیر تنه سفید، و منقار و پاها سیاه است. پرنده ی جوان به رنگ قهوه ای تیره با گلو و سینه ی سیاه دیده می شود.

صدا: بلند و شیهه مانند و کوتاه شبیه «کرک» است.

زیستگاه: دریازی است و به صورت اجتماعی در صخره های شنی، سنگ های سواحل جزایر که دارای پوشش گیاهی است تولید مثل می کند. در ایران به صورت سرگردان در جزایر جنوب خلیج  فارس گزارش شده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.