پروانه گل آفتابی

طبقه بندی فارسی : آبی و مسی پروانگان

طبقه بندی انگلیسی:  Lycaenidae

نام فارسی:  پروانه گل آفتابی

 

 

پراکندگی

گزارش پراکندگی در ایران :

 آذربایجان ، البرز، کپه داغ ، زاگرس

پراکندگی جهانی این پروانه از غرب اروپا ، خاورمیانه ، ایران ، سیبری تا ناحیه آمور می باشد. پروانه های بالغ در تابستان پرواز می کنند؛ آنها به چممنزارها و مراتع علاقمند می باشند . نوزادان (لاروها) ااز گیاه گل آفتابی تغذیه می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.