پلیکان سفید

نام علمی : Pelecanus Onocrotalus

نام انگلیسی:  White Pelikan    

نام فارسی: پلیکان سفید

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 155 سانتی متر طول دارد. اندازه ی منقارش 29 تا 47 سانتیمتر و فاصله ی دو بالش 270 تا 330 سانتیمتر است. پرنده ای بسیار بزرگ ، سنگین وسفید رنگ است . درفصل تولید مثل کاکل کوتاه و مجعدی در پشت سرش پدیدار شده و پر و بالش به رنگ سفیدمایل به صورتی دیده می شود.منقارش دراز و تقریبا زرد متمایل به نارنجی است. کیسه ی گلوییش آویخته و پاهایش به رنگ قرمز نارنجی است. رنگ پرنده ی نابالغ قهوه ای است که به تدریج به سفید چرکی تغییر پیدا می کند . پروازش آرام و همراه با بالبازروی های کوتاه مدت است. در هنگام پرواز، لبه ی عقبی بال هایش در سطح زیرین سیاه رنگ است. در گروه ، اغلب به شکل منظم در یک خط و یا دایره مانند پرواز کرده و از ماهی تغذیه می کند.

صدا: این پرنده؛ تنها هنگا تولید مثل، در آشیانه ، صدایی از گلو خارج می کند.

زیستگاه: این پرنده، در آب های وسیع شور و شیرین، باتلاقی و سواحل به سر می برد.پرنده ی مهاجری است و در سراسر ایران دیده می شود و در دریاچه ی ارومیه؛ فارس و دریاچه ی هامون تولید مثل می کند. به صورت مهاجر عبوری در شمال شرق نیز دیده شده است.

حفاظت: این پرنده؛ در زمره پرندگان حمایت شده است و به حفاظت از محل های تولید مثل نیاز دارد.

نظرات بسته شده است.