پیغو

نام علمی : Accipiter Brevipes

نام انگلیسی:  Levant Sparrowhawk    

نام فارسی: پیغو

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، 33 سانتی متر و پرنده ی ماده، 29 سانتی متر طول داردو از زیر منقار تا گلویش خط سیاهی دیده می شود. پرنده ی ماده شباهت بسیاری با ماده ی قرقی دارد. اما پرنده ی نر با نر قرقی متفاوت است. سطح زیرین بال ها، در هر دو جنس، سفید و نوک آنها سیاه است. زیر تنه سفید است و رگه های قهوه ای کمرنگ عرضی در آن مشاهده می شود. در پرنده ی نر، روتنه خاکستری تیره و گونه های خاکستری است. در پرنده ی ماده، روتنه خاکستری مایل به سیاه یکدست است. در پرنده ی نابالغ، سطح شکمی به رنگ سفید چرکی با لکه های درشت قهوه ای دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده؛ درفصل تولید مثل، جیغ مانند و شبیه «که – ویک» و نیز «کی وک- کی وک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی ، حاشیه ی تالاب ها و دره ها به سر می برد. در ایران، تابستانها، به تعداد اندک، در شمال غرب و به صورت مهاحر در بلوچستان دیده می شود.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است، بنابراین، برای حفاظت از آن، اقدامات ویژه ی حفاظتی ضروری است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.