پی پت دشتی (پی پت خاکی)

نام علمی : Anthus Campestris

نام انگلیسی: Tawny Pipet    

نام فارسی: پی پت دشتی (پی یت خاکی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری:این پرنه 5/16 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی دم، پاها و منقار نسبتا بلند، روتنه ی اندکی خط دار و سینه ی تقریبا بدون لکه؛ به رنگ ساده ی شنی، از پی پت های کوچکتر متمایز می شود. پرنده ی جوان، در اولین پاییز، دارای سینه ی خط دار و فاقد خط های پهلوهاست. شیوه ی پرواز موجدارش، دم جنبانک شکم زرد را به یاد می آورد. روی زمین به سرعت راه رفته و توقف های ناگهانی دارد، به نحوی که، در آنحالت، بدن را اندکی راست نگه می دارد.

صدا: صدایش شبیه گنجشک است و در پرواز، شبیه «چیلیپ، » یا چی ررروپ» و در حالت نشیته روی زمین؛ شبیه «زری لیو» یا «زسیر- لی» و یا «زیو- زی رلیو» شنیده می شود. 

زیستگاه: این پرنده در مناطق مخروبه و اراضی با پوشش پراکنده، حاشیه ی کشتزارها و دشت ها به سر برده و در گودال کوچکی در زیر گیاهان پوشیده و پنهان آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها در شمال نسبتا فراوان و به تعداد اندک در جنوب، زمستان گذرانی می کند، اما به صورت مهاجر عبوری در همه جا دیده می شود.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.