چارخو (چنگر نوک سرخ)

نام علمی : Gallinula Chloropus

نام انگلیسی:  Moorhen    

نام فارسی: چارخو (چنگر نوک سرخ) 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده،33 سانتیمتر طول دارد. سیاه رنگ، با منقار و سپر قرمز، که انتهای نوک، زرد مایل به سبز است و خط سفیدی در پهلوها دیده می شود. دم این پرنده دائما درحال تکان خوردن است. در هنگام راه رفتن و شنا، سفیدی پشت دم آشکار شده و در پرواز خط سفید بالی دیده نمی شود. پاها سبز و در انتهای چسبیده به بدن قرمز است. پرنده ی نابالغ، کمرنگ تر، به رنگ خاکستری – قهوه ای و منقار تیره دیده می شود. در هنگام شنا، در حالی که سر و گردن را به جلو داده است با قدرت شنا می کند. دائما درون گیاهان در حال جستجوست. د رهنگام ترس بیشتر در سطح آب می دود.

صدا: صدای این پرنده در شب، به صورت «کرک- کرک- کرک» گاهی به صورت کوتاه«کک یا کر- ر-اک» شنیده می شود. صدای ویژه ی این پرنده، ناگهانی و شبیه«گررل» یا دو یا سه بار تکرار «که وت – که وت- وت» به گوش می رسد.

زیستگاه : این پرنده در آبگیرها، رودهای آرام، باتلاق ها ، علفزارها و در نیزارهای نزدیک آب به سر برده و لابلای پوشش گیاهی نزدیک آب آشیانه می سازد و گاهی نیز در آشیانه ی متروک پرندگان دیگر تولید مثل می کند. در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: کنترل شکار این پرنده برای حفاظتش کافی به نظر می رسد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.