چلچله ی گلو قهوه ای

نام علمی : Riperia Paludicola

نام انگلیسی:  Plain Martin    

نام فارسی: چلچله ی گلو قهوه ای

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 12 سانتیمتر است. پرنده ای کوچک با زیر تنه ی خاکستری مایل به نخودی کمرنگ و زیر بال های قهوه ای تیره است. دم شبیه چلچله ی معمولی با شاهپرهای قهوه ای تیره است. روتنه قهوه ای مایل به سیاه است.

زیستگاه: در حاشیه ی رودخانه های با دیواره ی شنی دیده می شود و به صورت دسته جمعی در سوراخ های همان نواحی تولید مثل می کند. به صورت سرگردان در مناطق جنوب مرکزی و جنوب شرقی ایران دیده شده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.