چکاوک آسمانی کوچک

نام علمی :Alauda Gulgula   

نام انگلیسی:  Oriental Skylark    

نام فارسی: چکاوک آسمانی کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد و در حالت نشسته، شبیه چکاوک آسمانی، اما با اندازه  و دم کوچکتر است. در پرواز، هم اندازه ی چکاوک درختی اما با دم کوچکتر، به نظر می آید. بال ها و پهن و لبه ی بیرونی شاهپرهای ثانویه دارای حاشیه ی نخودی است ( که در چکاوک درختی سفید است: . تارک نخودی تیره با رگه رگه هایی که به خوبی مشخص نبوده و در پس سر کاکل مانندش، دیده می شود. خط ابرویی نخودی رنگ مایل به سفید، که تا حاشیه ی گوشپرها ادامه دارد. سینه نخودی با رگه رگه های قهوه ای تیره، زیر تنه سفید و پاها صورتی گوشتی است.

صدا: صدای این پرنده هنگامی که روی زمین است تا هنگام برخاستن، شبیه چکاوک آسمانی است همچنین صداهایی شبیه «پی هپ، یا «تووی پ» و وزوز خشکی شبیه«به زی ی بز» یا«شه وررک» و یا «باز – باز» و نیز صدایی شبیه «چی روپ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز با علفزارهای مرطوب، اراضی پست زیر کشت و تپه ماهورهای چمنی به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی مناطق جنوب شرقی است. به صورت اتفاقی در شمال شرقی ایران دیده شده است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد. اگرچه باید وضیعت پراکندگیش به درستی مشخص شود.

در خبرنامه ما عضو شوید
در خبرنامه ما عضو شوید
در خبرنامه ما عضو شوید تا از آخرین مطالب با خبر شوید.
هر زمان که بخواهید، می‌توانید عضویت‌تان را لغو کنید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.