چکاوک سیاه

نام علمی : Melanocorypha Yeltoniensis

نام انگلیسی:  Black Lark    

نام فارسی: چکاوک سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 20 سانتیمتر طول دارد. پرنده ی نر، با پرو بال سیاه در تابستان ( و در پرو بال تازه ی پاییز و زمستان) ، رشته پرهای نخودی سفید، که در زمینه ی سیاه بدن به خوبی مشخص نیست، و منقار زرد ، که در تضاد با رنگ بدن قرار دارد، دیده می شود. پرنده ی ماده آشکارا از پرنده ی نر کوچکتر است و در زمستان ، شبیه طرف چکاوک، اما با نقار کلفت تر ، دیده می شود. در پرنده ی ماده، روتنه قهوه ای خاکستری با رگه های نخودی در پرها و گاهی اوقات با لکه ی سیاهی در حاشیه ی گردن مشاهده می شود. همچنین در ناحیه ی گردن و سینه نقطه نقطه های رگه مانند فراوان و مشخص، و زیر پیش بال ها سیاه و پاها شبیه پرنده ی نر، به رنگ تیره است. پرنده جوان در زمستان شبیه ماده است.

صدا: صدای این پرنده در پرواز شبیه چکاوک آسمانی است.

زیستگاه: این پرنده ی در علقزارهای استپی و گشتزارها ، اغلب نزدیک آب به سر برده و در بیابان ها نیز دیده می شود. در ایران، به صورت نامنظم، در مناطق پست جنوب دریای خزر بخصوص در زمستان های بسیار سخت دیده می شود.

حفاظت: این پرنده، پیش از هر اقدامی، به بررسی و تعیین دقیق جمعیت و پراکندگیش در ایران نیاز دارد تا بر اساس آن، اقدامات حفاظتی مناسب صورت گیرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.