چکاوک شکم سیاه (چکاوک سهره ای)

نام علمی : Eremopterix Nigriceps

نام انگلیسی:  Black Crowned Finch Lark    

نام فارسی: چکاوک شکم سیاه (چکاوک سهره ای)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 12 سانتیمتر طول دارد . اندازه اش کوچک و منقارش آبی خاکستری با قاعده ی بزرگ است. که در نیم نوک بالا اندکی خمیدگی دارد. پرنده ی نر، به واسطه ی سر سیاه، و سفید و زیرتنه و زیر بال های سیاهش با سایر چکاوک ها اشتباه نیم شود. در پرنده ی ماده، روتنه شنی خاکستری کمرنگ، تارک با رگه رگه های بی رنگ، صورت و پس گردن کمرنگ تر و زیر تنه نخودی کمرنگ است. پرهای پوششی زیر بال ها؛ که به رنگ سیاه است. این پرنده از سایر چکاوک های کوچک متمایز می سازد . پرنده ی جوان شبیه پرنده ی ماده است. اما در سینه اش رگه رگه های بیشتری دیده می شود. از چکاوک پنجه کوتاه کوچک، به واسطه ی منقار درشت تر و خمیدگی نیم نوک بالا، روتنه ساده، بال های کوچکتر و گردتر، دم کوچکتر و پوشش زیر بال ها متمایز می شود.

صدا: صدای این پرنده در پرواز، شبیه «چی – دی-وی » یا «پو و و، پی- وو-پی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیمه بیابانی و شنی با درختان پراکنده و بوته های اندک و دذر حاشیه ی کشتزارها و زمین های بایر به  سر برده و روی زمین و میان بوته های کوتاه آشیانه می سازد. در ایران، عمدتا د رمناطق جنوب شرقی، به صورت بومی و نسبتا فاروان است.

حفاظت: همگام با بررسی و ضعیت پراکندگی این پرنده حفاظت از محل های تولید مثل آن ، ضروری است.

در خبرنامه ما عضو شوید
در خبرنامه ما عضو شوید
در خبرنامه ما عضو شوید تا از آخرین مطالب با خبر شوید.
هر زمان که بخواهید، می‌توانید عضویت‌تان را لغو کنید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.