چکاوک پنجه کوتاه هیوم

نام علمی : Calandrella Acutirostris

نام انگلیسی: Hume's Short toed Lark    

نام فارسی: چکاوک پنجه کوتاه هیوم

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 13 سانتیمتر است . بسیار شبیه چکاوک پنجه کوتاه است. بهترین روش برای شناسایی، و شناخت فرمول بالی آن ( چهار شاهپر تقریبا طولشان مساوی است) دم سیاه رنگ با حاشیه ی سفید ولی گسترش سفیدی کمتر از چکاوک پنجه کوتاه است. روتنه قهوه ای نخودی با رگه های خاکستری تیره و سینه و گلو سفید است. حد فاصل سینه و گلو اندکی به رنگ نخودی دیده می شود.

زیستگاه: وضیعت نامعلومی در شمال شرق ایران دارد، ولی احتمالا به صورت مهاجر سرگردان است و در استپ های علفزاری و صخره های مرتفع دیده می شود.

حفاظت: ابتدا ضروری است بررسی دقیقی از وضیعت این پرنده در ایران صورت گیرد تا براساس آن نسبت به چگونگی حفاظت از این پرنده اقدام لازم به عمل آید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.