چکاوک کاکلی

نام علمی : Galerida Cristata

نام انگلیسی: Crested Lark    

نام فارسی: چکاوک کاکلی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول د ارد و نسبتا پر جثه تر از چکاوک آسمانی و کمرنگ تر از آن است دم کوتاه و تاج بلندش همیشه پیداست؛منقار نسبتا بلند، رو تنه نخودی خاکستری یا اندکی قهوه ای، اما یکدست است و درپشت گردن و جبه اش خط خطی است که به درستی مشخصی نیست، اما سینه اش رگه رگه است. شکم و زیر دم سفید نخودی و پاها نازک و به رنگ خاکستری مایل به زرد است. پروازش با بال زدن های محکم و در جا بال زنی بسیار همراه است، خصوصا اگر در هنگام تولید مثل باشد، در پرنده ی نابالغ ، روتنه با خال های بیشتر و کاکل کوچکتر دیده می شود. بال ها کاملا گرد و دم کوتاه است.

صدا: صدای این پرنده در برخاست از زمین و در پرواز ، خوش الحان شبیه « دو-تی » یا «اوو» شنیده می شود.

زیستگاه: ای پرنده درعلفزارهای هموار بیابانی خشک، کنار جاده ها کوره راه ها، کشتزارها و اغلب نزدیک مناطق مسکونی، به سر رده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.