چکچک بیابانی

نام علمی : Oenanthe Deserti

نام انگلیسی: Desert Wheatear    

نام فارسی: چکچک بیابانی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/14 سانتیمتر طول دارد . و به سهولت از سایر چکچک ها، به واسطه ی دم کامال سیاه( بدون حاشیه های بلند سفید در آن ) شناخته می شود. پرنده ی نر، دارای گلویی سیاه است، که با خط سیاه نازکی به بال های سیاه وصل شده است، تارک و روتنه نخودی مایل به قهوه ای نانجی کمرنگ و سینه دم سیاه، دارای پرو بال نارنجی است. پرنده ی ماده، بجز دم سیاه، دارای پر و بال قهوه ای مایل به نخودی است. دمگاه و شانهها سفید نخودی است. معمولا روی بوته های کم ارتفاع یا روی زمین می نشیند.

صدا: صدای این پرنده، کوتاه و ساده، به صورت سوت مانند  آرام شنیده می شود.

زیستگاه: انی پرنده ، در دشتهای لم یزرع یا سنگلاخی و زمستان ها در گشتزارهای مجاور زمین های بایر دیده شده و در سوراخ ها ولابلای صخره های آشیانهیم سازد، د راایران نیمه مهاجر و فراوان است  و د رمهاجرت به تعداد فراوان از مناطث پست ناحیه ی خزر عبور می کند. گزارش هایی مبنی بر تولید مثل این پرنده در جنوب خراسان وجود دارد.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

در خبرنامه ما عضو شوید
در خبرنامه ما عضو شوید
در خبرنامه ما عضو شوید تا از آخرین مطالب با خبر شوید.
هر زمان که بخواهید، می‌توانید عضویت‌تان را لغو کنید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.