چکچک دم سفید

نام علمی : Oenanthe Monacha

نام انگلیسی: Hooded Wheatear    

نام فارسی: چکچک دم سفید

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش بزرگ ، دم و بال ها بلند، منقار بلند، اندکی کلفت وقابل توه است و پروازی شبیه پروانه دارد . در هنگام شکار حشرات، شبیه مگس گیر راه راه به نظر می آید. در پرنده نر ، گلو و وروتنه سیاه است و این سیاهی تا وسط سینه امتداد داردو بجز شاهپهای میانی دم، بقیه سفیدند و تنها دو لکه ی سیاه در انتهای پرهای کناری دم دیده می شود. در پاییز، پرنده ی نرو پرنده ی جوان، با رگه های سفیدی که د رگلو، پرهای دم و روتنه ی سیاهشان است. دیده می شود وهمچنین ، پایین زیر تنه، دمگاه و کناره های دمشان به رنگ نخودی کمرنگ در می آید. در پرنده ی ماه ، روتنه و رنگ شنی قهوه ای مایل به خاکستری و تا دمگاه و پرهای پوششی دم به رنگ نخودی دیده می شود واین درحال است که پرهای میانی وپرهای حاشیه دم قهوه ای تیره است. زیر تنه سفید خاکستری و کناره های سینه، پهلوها و پرهای پوششی زیردم نخودی روشن است. در پاییز، ممکن است پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، با دمگاه و زیر تنه ی قرمز نخودی و کناره های دم، به رنگ قرمز قهوه ای دیده شوند، اما فاقد نوار انتهایی تیره د ر دم اند.

صدا: صدای این پرنده ، کوتاه و آهنگین است که در چرنده ی ماده شبیه « وی ت- وی ت » و « ویت – اویت – ویت» یا « وی – وی – وی – می وو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در دور افتاد، صخره های قدیمی، دره ها و مناطق کویری و بایر، معمولا بدون پوشش گیاهی، به سر برده و در سوراخ صخره ها آشیانه می سازد. در ایران، به تعداد اندک دیده می شود.

در خبرنامه ما عضو شوید
در خبرنامه ما عضو شوید
در خبرنامه ما عضو شوید تا از آخرین مطالب با خبر شوید.
هر زمان که بخواهید، می‌توانید عضویت‌تان را لغو کنید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.