کاروانسرای دمبی

این بنا در جنوب شرقی روستای کوچک دمبی قرار گرفته است.دمبی در حدود 50 کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع‏ شده است.بسیاری از جهانگردان طی دورهء صفوی در این‏ کاروانسرا اقامت داشته‏اند.از جمله این افراد آدام اولئاریوس‏ جهانگرد آلمانی است که در زمان شاه صفی به ایران سفر کرده‏ است.با توجه به یادداشتهای وی آب آشامیدنی کاروانسرا از طریق‏ چشمه‏ای که در نزدیکی آن قرار داشته تأمین می‏شده است.

بنا دارای ابعاد 55*57 متر سات و دور تا دور آن برجهایی‏ وجود دارد این برجهای توپر جنبهء تزیینی داشته‏ اند و برفراز یکی از آنها چراغ راهنمایی وجود داشته که در حال حاضر هیچ اثری از آن باقی نمانده است. از مجموعهء ورودی بنا در حال حاضر به جز پی‏ها چیزی باقی‏ نماده ولی آنچه مشخص است این است که درگاه ورودی به‏ دالان کوتاهی متصل می‏شده و بعد از آن سرسرای ورودی قرار داشته که از طریق ایوان بزرگ غربی به حیاط داخلی راه پیدا می‏ کرده است.

فضای داخلی،حیاط مربع شکل و به سبک چهار ایوانی‏ است. دور تا دور آن 12 اتاق به همراه ایوانهایی‏ در جلو وجود دارد.این‏ اتاقها و ایوانها فاقد طاقچه‏ و بخاری هستند.پشت‏ اتاقها اصطبلهای کاروانسرا قرار گرفته‏اند.کنار ورودی‏ اصطبلها در گوشه‏های بنا اتاقی وجود دارد که محل‏ اقامت قافله‏داران بوده است. سنگ،مصالح اصلی بکار رفته در بناست و این کیفیتی‏ است که این بنا را از سایر کاروانسراهای منطقه مجزا می‏کند.بهره‏گیری گسترده از سنگ با توجه به وجود منابع‏ غنی در کوهستانهای این محل توجیه‏پذیر سات و از آجر بیشتر در روکار بنا بهره گرفته شده است.

سیرو در حوالی سال 1963 م.که بنا در وضعیت بسیار بهتری بوده به بررسی بنا پرداخته است و بنای اولیه را مربوط به دورهء ایلخانی می‏داند که در زمان سلطنت شاه عباس اول‏ بازسازی اساسی شده است. سردر ورودی کاروانسرای دمبی‏ شباهت زیادی با سردر کاروانسرای سین‏ و کاروانسرای سرچم‏ دارد که هر دو مربوط به دورهء ایلخانی هستند. با توجه به این‏ امر می‏توان اصل بنا را به دورهء ایلخانی نسبت داد.از طرف‏ دیگر با توجه به اهمیت مسیر اصفهان کاشان از طریق نطنز در دورهء صفوی بعید به نظر می‏رسد در زمان شاه عباس اول که‏ بسیاری از کاروانسراها ساخته یا تجدید بنا شده‏اند،نظری‏ بهاین بنا نشده باشد.در حال حاضر این کاروانسرا وضعیت‏ اسفناکی دارد و بسیاری از خرابیهای آن تعمدی بوده‏ است.

نظرات بسته شده است.