کاروانسرای نصرت آباد

این کاروانسرای  حدود 4 کیلومتری شمال غرب نصرت آباد واقع شده است. آقای عبدالحسین میرزا  فرمانفرا در کتاب مسافرت نامه کرمان و بلوچستان ساخت این کاروانسرا را در زمان وکیل الملک  اول از حاکمان اوایل  دوره قاجاریه می داند . عوامل تزئین شده  مسائل اصلی بنا از خشت و گل بوده و تزئین شده مسائل اصلی بنا از خشت و گل بوده و تزئینات آن غالبا" ساده و مختصر می باشد .

در قسمت فوقانی حصار یک ردیف خشتی زیگزاگ و مثلث شکل و در نمای خارجی برج میانی ضلع شمالی تزئینات خشتی بزرگ است و شاید بنوعی میتوان ایجاد طاقنماهای نمای داخلی حصار را یک نوع عصر تزئینی کاربردی نامید. و مالکیت آن دولتی می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.