کاکایی مدیترانه ای

نام علمی : Larus Melanocephalus

نام انگلیسی:  Mediterranean Gull    

نام فارسی: کاکایی مدیترانه ای

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن 40 سانتیمتر و اندکی از کاکایی سر سیاه بزرگتر است. پرنده ی بالغ به وسیله ی منقار ضخیم تر و بلندتر، روتنه ی خاکستری کمرنگ و بدون داشتن لکه درشاهپرها از کاکایی سر سیاه تشخیص داده می شود. در تابستان سیاهی سر تا پس سر کمی بیشتر از کاکایی سر سیاه است و منقار کمی به پایین افتاده به نظر می رسد. در زمستان لکه ی پشت چشم به چشم چسبیده است. در پرنده ی جوان در سال اول انتهای دم و روی شاهپرهای بال سیاه است.

زیستگاه: پرنده ای ساحلی و درهنگام تولید مثل در سواحل دریاچه ها دیده شده آشیانه رابر روی زمین و حاشیه ی دریاچه ها درست می کند. در ایران در سواحل خزر گزارش شده است.

حفاظت: به نظر می رسد درحال حاضر احتیاجی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.