کبوتر جنگلی ( فاخته)

نام علمی : Columba Palumbus

نام انگلیسی:  Woodpigeon    

نام فارسی: کبوتر جنگلی ( فاخته)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 41 سانتیمتر طول دارد از سایر کبوترها پرجثه تر و بزرگتر است. گردن خاکستری شراب با جلای سبز و ارغوانی است که د رهر طوف آن لکه ی سفیدی دیده می شود. در پرواز، روی هر دو بالش نوار پهن سفیدی به صورت اریب به چشم می خورد. روتنه خاکستری، دم خاکستری با نوار پهن و سیاهی در انتها، شاهپرهای بال تیره، سینه صورتی، شکم و زیر تنه خاکستری مایل به صورتی و منقار قرمز نارنجی با انتهای روشن تر است. پرنده ی جوان کمرنگ تر بوده و با سر خاکستری و گردن قهوه ای مایل به نخودی، بدون لکه ی سفید و طرف گردن، دیده می شود. پرواز این پرنده آرام تر و سنگین تر از سایر کبوترهاست. پرنده ای اجتماعی است و اغلب در غیر فصل تولید مثل، در گروه های بزرگ دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «کو- کو-کو- کوو- کوو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در اغلب مناطق، پارک های جنگلی و گاهی درون شهرها، کشتزارها و مناطقی درختی به سر برده و داخل پر چین های و لانه های متروک آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها به وفور دیده شده و به تعداد نسبتا فراوان نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، درحال حاضر، به جز حفاظت از مناطق تولید مثل و کنترل شکارش، نیازی به اقدامات ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.