کبوتر خاوری

نام علمی : Columba Eversmammi

نام انگلیسی:  Eastern Stock Dove    

نام فارسی: کبوتر خاوری

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه کبوتر کوهپایه است، با این تفاوت که بدن کوچکتر، دم کوچکتر و قسمت پایین تر روتنه روشن تر است. همچنین ناحیه ی کمرنگ روی شاهپرهای اولیه ی بال و مقدار سیاهی حاشیه ی بال ها کمتر، تارک و سر صورتی مایل به خاکستری (در کبوتر کوهپایه خاکستری است) و سفیدی بال ها گسترش بیشتری دارد. حلقه ی چشمی زرد و نسبتا پهنی دارد. ( که در کبوتر کوهپای تیره است). پرنده ی جوان کمرنگ تر و سینه اش زرد مایل به قهوه ای است. اغلب به واسطه ی فقدان رگه های سیاه روی شاهپرهای ثانویه( رگه ها شکسته و نامشخص است) . پیشانی صورتی و حلقه ی زرد چشمی، شناخته می شود. پرنده ای اجتماعی بوده و پروازی سریع ومستقیم دارد.

صدا: صدای این پرنده شبیه«کوه- کوه- کوه» یا «کو-گوه- کو-گوه- کو-گوه» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی، حاشیه ی رودخانه ها- شکاف کوه ها و خرابه ها به سر برده و در سوراخ درختان یا شکاف صخره ها در کوهستان تولید مثل می کند. در ایران، به تعداد اندک، در شمال شرقی تولید مثل می کند، اما به درستی وضیعت جمعیت و پراکندگیش مشخص نیست. و باید در این باره بررسی دقیقی صورت گیرد.

حفاظت: علاوه بر حفاظت ازمناطق تولید مثل این پرنده، بررسی کاملی از وضیعت جمعیت و پراکندگی آن ضروری است.

نظرات بسته شده است.